Ông Eric Nojac, CEO Neovia Châu Á và ông Yoon Ha Un, CEO Jeil Feed ký biên bản hợp tác